Calendari Properes Exposicions

Miguel Peidró - Maig del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luís Pardo - Juny del 2018

Francesc Navarro - Juliol del 2018

Josep Borrell - Setembre del 2018

Josep Costa Vila - Octubre del 2018

Joan Coloma - Novembre del 2018