Avis Legal:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que es sol·liciten
en aquesta pàgina web s’inclouran a una base de dades informatitzada, propietat
de Constantí Art, amb la finalitat, única i exclusiva de difondre informació de
l’activitat expositiva. L’usuari disposa en tot moment dels drets d’informació,
accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrá exercir mitjançant
correu electrònic a artconstantireus@yahoo.es